Coca [Event] Nhận quà ngày 7-9

taigame icon giftcode icon

< 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 >
Đừng yêu em vì em là thuốc phiện.
Nghiện vào rồi là không bỏ được đâu.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
💎 Thể lệ:
1️⃣ 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏 : Thả ♥️ bài viết
2️⃣ 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐 : #TAG 5 bạn bè + #SHARE 5 nhóm ga.me bài
3️⃣ 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑 : Chụp ảnh màn hình đã tham gia sự kiện ib page để nhận quà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.